money
 
banner

van de maker van www.hypotheekkater.nl

 
 
 
 

Een berekening doen

Vul onderstaande invoervelden in op basis van een gelijkwaardige huur- en koopwoning waartussen je zou kunnen kiezen, en doe een berekening. Op de uitlegpagina staat beschreven welke gegevens zijn meegenomen in de berekening, en waar je op moet letten indien bij pensioen de hypotheek nog niet is afgelost.

Heb je een partner? ja    nee
Als je een partner hebt, dan kan ook het inkomen van je partner in de berekeningen worden meegenomen. Daarnaast is een aantal belastingaspecten afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner, zoals bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek.
help
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
  • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
  • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
  • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
help
Wat is het inkomen van je partner? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
  • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
  • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
  • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
help
Hoeveel eigen geld heb je? euro
Dit is je totale bezit, smane met een eventuele partner, op (spaarrekeningen), beleggingen en deposito's.
help
Wat is de beoogde maandelijkse huur? euro per maand
Vul hier de huur in inclusief eventuele servicekosten, maar exclusief eventuele energiekosten als die in de huurprijs zijn verwerkt.
help
Wat is de prijs van de te kopen woning? euro
Dit is de kale koopprijs, dus zonder 'kosten koper' (die worden apart berekend door de rekenmodule).
help
Is de te kopen woning nieuwbouw? ja    nee
Bij een bestaande woning moet overdrachtsbelasting worden betaald, en is meestal ook een makelaar ingeschakeld. Bij een nieuwbouwwoning wordt geen overdrachtsbelasting betaald, en is vaak ook geen makelaar ingeschakeld.
help
Hoe zullen de woningprijzen zich ontwikkelen? Totaal % daling in jaar, daarna % stijging per jaar
Dit is misschien een vreemde, maar wel een belangrijke vraag! Je hebt ongetwijfeld een beeld voor ogen hoe de woningmarkt zich de komende jaren gaat ontwikkelen: misschien verwacht je op dit momen nog jaren van dalende prijzen, of misschien verwacht je alleen maar stijgende prijzen. Vul hier je verwachting in, en de berekening laat zien hoe je financieën voor de komende jaren uitpakken bij aankoop van een woning.
help
Hoeveel eigen geld gebruik je voor aankoop van de woning? euro
Vul hier het bedrag in wat je niet wilt lenen in een hypotheek, maar direct betaalt vanuit je eigen geld.
help
Welke hypotheekrente verwacht je? %
Vul hier een realistische rente in, de actuele rentes zijn:

   Laagste actuele hypotheekrente
help
Wil je de hypotheek met NHG afsluiten? ja    nee
Indien de hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt afgesloten, dan kan in de toekomst een eventuele restschuld worden kwijtgescholden. Dat geeft extra zekerheid. Hiervoor betaal je wel een eenmalige premie van 1.0 % over het hypotheekbedrag. Daar staat tegenover dat je met NHG vaak een wat lagere hypotheekrente kan krijgen, zodat die premie al snel weer is terugverdiend. Er gelden wel een aantal beperkingen:
  • Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 mag de hypotheek niet meer dan 265.000 euro bedragen, en de koopprijs van de woning niet hoger dan 252.381 euro zijn.
  • Vanaf 1 juli 2015 mag de hypotheek niet meer dan 245.000 euro bedragen.
help
Wat is het rendement op je eigen geld? %
Reken ongeveer 1 % op een spaarrekening, 3 % op meerjarige deposito's, of 5 % voor actief beleggen.
help
berekening